รูปภาพ

อินโฟกราฟฟิก

วลีชวนคิด จากเวทีวิชาการสู่การดูแลทะเลร่วมกันอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน เสียงภาควิชาการและภาคประชาชนต่อร่างกฏหมายประมง วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

Post Views: 17

Scroll to Top