ประมงพื้นบ้าน คืออะไร

ประมงพื้นบ้าน หมายถึงเป็น “ชาวประมงขนาดเล็ก” ทั้งชายและหญิง มีวิถีชีวิตการทำมาหากิจจากการทำประมงโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายเลือกจับ “สัตว์น้ำตามฤดีกาล” มีทั้งใช้เรือและไม่ใช้เรือ โดยการทำประมงบริเวณริมชายฝั่ง เพื่อเป็นทั้งอาหาร และรายได้ของครอบครัว

Scroll to Top