ชุมชนอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม big cleaning day โดยเป็นกิจกรรมการเก็บขยะที่ตกค้างในชุมชนชายฝั่ง

ชุมชนอ่าวช่อ ต.อ่าวใหญ่ อ.เมือง จ.ตราด ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม big cleaning day โดยเป็นกิจกรรมการเก็บขยะที่ตกค้างในชุมชนชายฝั่ง

โดยกิจกรรมดังกล่าวก็มีจากหลายภาคส่วนมาร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อาทิ เช่น อสม รพสต องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ โรงเรียนวัดอ่าวช่อ รวมทั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วม

จำนวขยะตกค้างที่เก็บได้วันนี้ รวมทั้งหมด 378 กิโลกรัม
🚮 ขยะรีไซเคิ้ล 84 กก.
🎣 เครื่องมือประมง 17 กก.
🗑️ ขยะทั่วไป 277 กก.

โดยขยะทั่วไปส่วนใหญ่เป็นถุงพลาสติก โฟม เสื้อผ้า ถ้วย ช้อนพลาสติก และขยะรีไซเคิล เป็นขวดพลาสติก ขวดแก้วเป็นหลัก

นอกเหนือจากนี้ได้ต่อยอดจากกิจกรรมดังกล่าว โดยการวางแผนการทำงานเรื่องการจัดการขยะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวใหญ่ เพื่อให้ชุมชนชายฝั่งเกิดความตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากขยะ และให้ชุมชนได้ลุกขึ้นมาจัดการขยะด้วยตนเอง

Scroll to Top