ความเสมอภาคระหว่างเพศ

ความเสมอภาคระหว่างเพศ

บอกรัก “ประมงพื้นบ้าน” ให้ตัวละครได้สะท้อนภาพและบอกเล่าเรื่องราว

เรื่องราวสะท้อนภาพชีวิตคนเล็กๆ กลางท้องทะเลที่บอกเล่าผ่

Scroll to Top