บอกรัก “ประมงพื้นบ้าน” ให้ตัวละครได้สะท้อนภาพและบอกเล่าเรื่องราว

เรื่องราวสะท้อนภาพชีวิตคนเล็กๆ กลางท้องทะเล
ที่บอกเล่าผ่านมุมมองของตัวละครหนุ่มสาว..
ปายและเพื่อนๆ ผู้ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่
ที่จับจ่ายใช้สอยให้ได้มาอย่างสะดวกสบาย
แม้จะเคยได้รับรู้บางมุมของคนเล็กคนน้อยมาบ้าง
จากประสบการณ์เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยเรียน
แต่การได้มาสัมผัสด้วยตัวเองในครานี้
ได้สร้างประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆ
ที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าคือวิถีที่มีอยู่จริง
ของชีวิตคนเล็กๆ เหล่านี้ ‘ชาวประมงพื้นบ้าน’
ผู้สร้างความทรงจำอันแสนประทับใจ
ที่ไม่อาจเลือนหายไปจากชีวิต
ของปายและเพื่อนๆ ร่วมทริป
ในครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน

แม่น้องเอ๋ย

Scroll to Top