วิถีประมงพื้นบ้าน “ผู้ค้ำจุน” ระบบนิเวศทะเล (Ecosystems are sustained by small-scale fisheries)

“วิถีประมงพื้นบ้าน” คือวิถีของ “ผู้ค้ำจุน” คือ “เส้นเลือดแห่งท้องทะเล”
“ระบบนิเวศอาหาร” และ “ระบบการผลิตฐานราก”

Scroll to Top