บทบาทผู้หญิงประมงพื้นบ้านและการเข้าถึงสิทธิ

ผู้หญิงเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทผลักดันสังคมและผลักดันการพัฒนาประเทศ หากแต่จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการเปิดพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อโอกาสให้กลุ่มผู้หญิงได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม ผู้หญิงในภาคการประมงก็เช่นเดียวกัน แม้ว่าตามกฏหมายจะเปิดโอกาสและพื้นที่ให้ผู้หญิงในภาคประมงได้เข้าไปมีส่วนร่วม แต่กลับพบว่ามีข้อจำกัดหลายอย่าง ฟังเสียงสะท้อนเหล่านี้ได้จาก “ผู้หญิงประมง ณ อ่าวตราด” เราเชื่อเสมอว่า #พลังของผู้หญิง จะเป็นพลังหลักที่หนุนช่วยให้การพัฒนาประเทศได้ก้าวไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ร่วมกันได้อย่างแน่นอน

Scroll to Top