ตอนที่ 1 พื้นที่ผู้หญิงอยู่หนแห่งใดในสายพานการผลิตประมง

จากอ่าวเบงกอล สู่ เส้นทางการค้าและการผลิตภาคประมงแห่งบังกลาเทศ
ตอนที่ 1 พื้นที่ผู้หญิงอยู่หนแห่งใดในสายพานการผลิตประมง

Scroll to Top