ตอนที่ 2 ผู้หญิง พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังการผลิตภาคประมง

จากอ่าวเบงกอล สู่ เส้นทางการค้าและการผลิตภาคประมงแห่งบังกลาเทศ
ตอนที่ 2 ผู้หญิง พลังขับเคลื่อนเบื้องหลังการผลิตภาคประมง

Scroll to Top