ผู้ก่อการดี การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และลดขยะที่ อบต. อ่าวใหญ่

ณ อบต.อ่าวใหญ่ ทุกวันที่ 25 ของเดือนจะคึกคักเป็นพิเศษ เนื่องจากมีผู้ก่อการดี นำขยะรีไซเคิลมาออมกัน ขยะส่วนใหญ่ที่นำมาขายให้กับธนาคารขยะ เป็นเศษเชือกมัดทุเรียน ขวดน้ำพลาสติก ขวดยาฆ่าแมลง บางรายขายได้หลักร้อย โดยมีเป้าหมายคือเมื่อรวม 1 ปี เงินขายขยะถือเป็นโบนัสสิ้นปี

แต่สิ่งสำคัญ ขยะถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสม นำกลับมาใช้ใหม่ และเกิดเป็นมูลค่า ดีกว่าปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญไม่ไหลลงทะเล กลายเป็นขยะทะเลที่สามารถทำลายระบบนิเวศและแหล่งอาหารของคนในชุมชนและคนทั่วประเทศ

สิ้นปีนี้เชิญร่วมติดตามผลจากการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์และลดขยะที่ อบต. อ่าวใหญ่ดำเนินการจะสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งแง่เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม อย่างไร

Scroll to Top