กิจกรรมให้ความรู้แยกขยะก่อนทิ้ง สำหรับผู้เข้าร่วมงานกีฬาสีตำบลอ่าวใหญ่

เริ่มต้นเบาๆ ให้ความรู้แยกขยะก่อน โดยให้ผู้เข้าร่วมงานกีฬาสีตำบลอ่าวใหญ่ นำขยะที่เกิดในงานมาแยกเพื่อนำไปจัดการให้ถูกวิธีและนำไปกลับไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น วันนี้ประเภทขยะที่มากสุดคือ ขยะรีไซเคิล ร้อยละ 55 ขยะทั่วไป ร้อยละ 27 ขยะติดเชื้อ 11 ขยะอินทรีย์ ร้อยละ 7

ในอนาคตเราจะชวนทุกงานให้จัดงานแบบลดขยะให้มากที่สุด ค่อยขยับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือและสนใจเรียนรู้กันมาก นอกจากนี้ในงานยังมีการประชาสัมพันธ์ธนาคารขยะที่อบต.อ่าวใหญ่จะเปิดรับซื้อขยะจากสมาชิกในวันที่ 25 มี.ค. นี้เป็นครั้งแรก

ขอบคุณน้องๆ คุณครูและผู้บริหารโรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคารที่ให้ความร่วมมือในการพาเด็กๆ มาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และขอบคุณอบต.อ่าวใหญ่ที่มุ่งมั่นในการจัดการขยะคะ

พรุ่งนี้ยังมีกิจกรรมดีๆ อีกวัน อย่าลืมลดสร้างขยะ และนำขยะไปแยกที่ซุ้มของน้องๆ กันนะคะ

Scroll to Top