เขาเอาอากาศมาขายได้อย่างไร เขาซื้อแล้วได้อะไร ประโยชน์ที่ใคร ?

เขาเอาอากาศมาขายได้อย่างไร เขาซื้อแล้วได้อะไร ประโยชน์ที่ใคร ?

ทำไมคนที่ทำให้โลกร้อน เขาไม่รับผิดชอบ

ต้นไม้เยอะอากาศดีอยู่แล้วเอามาขายทำไม?😅

คำถามมากมายพรั่งพรูออกมา จากการนั่งจับเข่าคุยกันวงเล็กๆ😀😊

วันนี้อากาศร้อนจัด เรานัดหมายแกนนำสตรีในกลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน โดยอาศัยร่มไม้ใหญ่ข้างศูนย์ช่วยคลายร้อน มาล้อมวงคุยลึกๆ ว่าโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนเครดิต เกี่ยวกันและส่งผลกระทบต่อเราอย่างไร คุยกันไม่ทันจบ ฝนครืนลงมาห่าใหญ่ เราต้องย้ายไปนั่งคุยกันต่อในห้องประชุมอันอุ่นระอุยิ่งกว่าห้องซาวน่า

คำถามมากมายได้รับคำตอบจากการนั่งถกและเติมข้อมูลระหว่างกัน

กลุ่มสาวๆ บอกว่า วิธีแก้ปัญหาโลกรวนแบบนี้ไม่เป็นธรรม เพราะปลูกต้นไม่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถดูดซับได้หมด เพราะคนก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจกยังไม่หยุดผลิต เป็นเรื่องใหญ่ แก้ยากเขามีอิทธิพลมาก ขณะที่คนจนคือผู้ได้รับความสูญเสียและเสียหายมากที่สุด สิ่งที่เธอจะทำได้คือร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพืชสัตว์เพื่อให้คนในชุมชนมีแหล่งอาหารที่มั่นคง และไม่สนับสนุนคาร์บอนเครดิตเพราะไม่ไ่ด้แก้ที่ต้นเหตุปัญหา

Scroll to Top