sdfthai

ข่าวกิจกรรม

สมาคมสมพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านภาคใต้และตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านทั่วประเทศได้เข้ายื่นข้อกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชกำหนดการปะมง พ.ศ. ๒๕๕๘

สมาคมสมพันธ์ประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งสมาคมสต […]

ข่าวกิจกรรม

กีฬาสีตำบลอ่าวใหญ่ จุดเริ่มต้นของบันทึกขยะแต่ละประเภทเพื่อใช้เป็นข้อมูลบริหารจัดการขยะ

ขยะรีไซเคิล เยอะสุดร้อยละ 46 รองลงมาคือขยะทั่วไปร้อยละ

ข่าวกิจกรรม

อาสาสมัครเยาวชนอ่าวใหญ่เริ่มแล้ว เริ่มจากเติมความรู้ให้ตัวเองก่อน แล้วชวนเพื่อน พี่ป้าน้าอาในตำบลอ่าวใหญ่ ลดการสร้างและแยกขยะไปเพิ่มมูลค่ากันคะ

วันนี้มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับโรงเรียนอ่า

ข่าวกิจกรรม

ประมงพื้นบ้าน พรึ่บ! ยื่นหนังสือถึงสภาฯ ค้านแก้กฎหมายประมงฯ “ยกเลิกการคุ้มครองประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น”

วันนี้ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตราด พร้อมกับประมงพื้นบ้าน

ข่าวกิจกรรม

แถลงการณ์ เครือข่ายสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านรวมพลังปกป้องสิทธิประมงพื้นบ้าน สิทธิสตรี

แถลงการณ์ เครือข่ายสมาคมสตรีประมงพื้นบ้านรวมพลังปกป้องส

Scroll to Top